ungdommer i Zoe Kirken Fredrikstad - CCM Christian Music on Spotify
Spotify For Life Slogan

Zoe Kirken

Zoé Kirken ligger sentralt plassert ved rv.111 på Sellebakk i Fredrikstad og er en menighet i stadig utvikling. Menigheten brenner for barn og ungdom og har gjennom årene etablert misjonsarbeid i flere land. Menigheten ledes av pastor Jan Halvorsen og hans kone Margareth.


Møter og samlinger:
Menighetens faste gudstjeneste er hver søndag kl 11. Torsdager samles de som ønsker til bønn kl 10.30 og til kveldsmøte med undervisning og bønn kl 19.00.

I tillegg til barne og ungdomsarbeid, jobber også Zoè Kirken med cellegrupper, Unge Hjem kvelder, Tenskolen og kvinnemøter.

     

Les mer om Zoè Kirken på menighetens egne nettsider her!


Zoé Bibelskole:
Zoè Bibelskolen ble etablert med et ønske om å utruste den troende i Østfold & omegn og gi de som ønsker muligheten til å sette av et helt år ved Jesu føtter for å lære Ham bedre å kjenne og se hva Han ønsker å gjøre gjennom hver enkelt troende! Bibelskole er livsforvandlende og et slikt år vil ta deg gjennom flere emner som vil styrke deg som kristen og utvikle dine gaver og din tjeneste.

Vil du vite mer? Les mer om Bibelskolen her!"Sing to the LORD, all the earth; proclaim his salvation day after day."

1 Chron 16:23Artist of the week!

Worship Songs Spotify
Planetshakers
Spotify URL:
Play in Spotify
Read more

Become a fan and get updates!