Misjonsarbeid i India - CCM Christian Music on Spotify
Spotify For Life Slogan

Misjonsarbeid i India

India arbeidets visjon:
- å løse dem som med urett er bundet, og å hjelpe de fattige til deres rett. Gjennom å gi dem evangeliet ved:

     1. Menighetsbygging og lederopplæring
     2. Skolegang og utdanning for de fattige
     3. Humanitær hjelp - helse, brønner, skolemat,
         barnehjem, syprosjekt, gamlehjem og
         jordbruk.
        

Organisasjon
- I India samarbeider Zoé Kirken med organisasjonen Network Ministry of India. Organisasjonen, som ble grunnlagt i 2006, fikk godkjenning på grunnlag av at vi skal drive humanitært arbeid ved siden av evangeliseringen.

NMI ledes av vår hovedkontakt, pastor Suren Khawas. Hovedbasen er i millionbyen Siliguri, West Begal, hvor også hovedmenigheten er basert. Her har vi et misjonssenter hvor vi trener og sende ut arbeidere gjennom nettverket NMI, har vi vår årlige lederkonferanse og en 14-dagers disippelskole 4 ganger per år.

Ved inngangen av 2009 hadde vi tilsammen 28 menigheter i India, Nepal og Bhutan. Vi satser på innfødte arbeidere, som er overgitte, utholdne og sterke. De forkynner evangeliet i hele regionen gjennom åpne stormøter, i menighetene og på landsbybesøk.

Skoler og barnehjem:
Zoé Kirken driver til nå 10 skoler i INdia i tillegg til lese- og skriveopplæring i 6 landsbyer. Tilsammen betyr dette skoleplass til ca 1000 barn. På de 5 fattigste skolene sørger vi dessuten for skolemat. For 1 krone dagen kan vi gi disse barna et varmt måltid. Dette gir barna mye bedre helse og konsentrasjon.

Gjennom våre sponsorer driver vi to barnehjem i India med til sammen 75 barn. Her får de et sted å bo, mat og skolegang.


Andre humanitære prosjekter:

Syprosjekt:
- Alle mennesker ønsker å forsørge seg selv. I India har vi derfor startet et syprosjekt hvor fattige kvinner får en symaskin og mulighet til en inntekt. En symaskin koster 600,- og kan gjøre underverk.

Brønner;
- Få ting er viktigere enn rent vann. Ved å borre brønner i fattige landsbyer blir levestandarden og helsetilstanden drastisk hevet og i tillegg skaper det goodwill for de kristne i disse landsbyene! En slik brønn koster et sted mellom 1000 og 2000 kroner - men er selvfølgelig verd uendelig mye mer for menneskene i landsbyen.

Gamle- og enkehjemmet:
- Zoé Kirken støtter også driften av et gamle- og enkehjem i India. Her får fattige og utsatte mennesker muligheten til et verdig liv når ingen andre tar seg av de. For Jesus er hvert menneske dyrebar og Han har valgt å identifisere seg med de alle svakeste.

Teamturer:
Hvert år reiser det flere team fra Zoé Kirken til India. Dette er livsforvandlende opplevelser for teamdeltakerne og til stor velsignelse for menighetene og folket i India. I 2008 og 2009 var det muligheter for å bli med på både helseteam for sykepleiere og andre helsearbeidere og et større ungdomsteam.

                      

Se/last ned en film om Zoé India Misjon av Simon Henriksen her.

Les mer om om Zoé Kirkens arbeid i India her.


"Sing to the LORD, all the earth; proclaim his salvation day after day."

1 Chron 16:23Artist of the week!

Worship Songs Spotify
Planetshakers
Spotify URL:
Play in Spotify
Read more

Become a fan and get updates!