Misjonsarbeid i Afrika - CCM Christian Music on Spotify
Spotify For Life Slogan

Misjonsarbeid i Afrika

Helt siden vi startet menigheten har vi vært engasjert i misjonsarbeid i Afrika. Vi har reist med mange team og sendt korttidsarbeidere dit. New Life Outreach (NLO) i Tanzania ble grunnlagt av Hannah og Egon Falk på midten av 1980-tallet og er i dag en stor virksomhet med en stab på nesten 50 ansatte. Virksomheten omfatter store møtekampanjer, seminarer, filmtjeneste, hiv/aids-informasjon, bibelskole, grunnskole, barnehage og nødhjelpsarbeid. Fra Zoè Kirken deltar vi med undervisning, vitnesbyrd og forbønn. Kortidsarbeiderne hjelper NLO med byggeprosjekter, og vi har i det siste også blitt involvert i NLOs fadderordning.

Fadderbarn

New Life Academy er en barnehage og grunnskole for 450 elever i alderen 3-14 år. Skolen, som ble åpnet i 2001, er for de aller fattigste i landsbyen.

For 185,- i måneden dekker du utgiftene til ditt fadderbarns skolegang, næringsrik mat i skoletiden, og en ny uniform hvert år.

Hayley's house.

I 2008 ble barnehjemmet Hayley's House i Tanzania ferdigstilt. Her er det plass for 25 jenter og en bestyrerinne. Jentene er de svakeste i samfunnet men her vil de finne trygghet og en fremtid.

Alle omkostninger for et foreldreløst barn er 250,- per månedLes mer om Zoé Kirkens arbeid i Afrika her.


"Sing to the LORD, all the earth; proclaim his salvation day after day."

1 Chron 16:23Artist of the week!

Worship Songs Spotify
Planetshakers
Spotify URL:
Play in Spotify
Read more

Become a fan and get updates!